SuurPakri_kirdekola


Nõukogude armeest jäänud metallikola Suur-Pakri kirdeosas