2020. hooaja info


Pakri saartele alustame 2020. hooajal sõite siis, kui eriolukorra piirangud seda võimaldavad. Plaanilisi reise me sel hooajal ei tee, et vältida võõraste inimeste lähikontakte.

Lisaks üleveole kiirpaadiga Arabella on meil ka kõige pädevamad Pakri saarte giidid. Teadmised on kogunenud aastatega ning kogu seda infot ei ole võimalik kusagilt kompaktselt kätte saadagi, päris paljut ei ole üldse internetis. Ka on väga oluline aastatepikkune kohapealne kogemus, mis aitab kursis olla nii viimaste muutustega kui näiteks teadmisega, mida mingil ajal looduses näha saab, sõltuvalt saarte eripäradest. Meie jagatud info on õige ja ajakohane.

Kõigile meie klientidele jagame lisaks teadmistele ka matkakaardi vaatamisväärsustega. Gruppidele, kes giidi ei soovi, anname eelnevalt ka suulist või kirjalikku abi marsruudi planeerimise ja vaatamisväärsuste osas.

Pakri saartele mineku info ja hinnakirja leiate meie infolehelt “Tule Pakri saartele!”

Väike-Pakri sild