Uusi teadmisi omandamas


Eelmise nädala laupäeval oli Harjumaa Muuseumis tore võimalus tutvuda Väike-Pakri Väikekülas Püha Olavi kabeli kunagisel asemel tehtud ehitusarheoloogilise uuringu tulemustega. Väike-Pakri abikirikut ehk kabelit uuriti 2014. aasta suvel Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli koostöös. Tööde üks juhendajaid oli Villu Kadakas, kes andiski ülevaate nii töö käigust kui tulemustest.
Uuringute tulemusel loodeti eelkõige teada saada, kui vana oli hävinud kirikuhoone, mis ajast on kabel asunud sama koha peal ning kus asus altarikivi enne, kui see põrandakiviks paigutati. Nagu selgus, siis päris täpseid vastuseid ei saadud ühelegi nendest küsimustest. Küll aga sai kinnitust, et kabel on mingil ajal suuremaks ehitatud ning algselt puudus (kivist) torn. Mündileiud viitavad, et ilmselt asus kabel samal kohal juba hiljemalt 18.-ndal sajandil. Altarikivi täpne päritolu pole siiani teada, samuti selle saarele sattumise aeg.
Tänu sellele ülevaatele on meil nüüd Väike-Pakri kabeli kohta uusi ajaloolisi fakte, mida ekskursioonidel huvi korral rääkida saame.

Väike-Pakri kirik, ca 1930ndad
Pildil Väike-Pakri Püha Olavi kabel, arvatavasti 1930ndatel aastatel. Pildi allikas: Rootsi Hariduse Selts

Eile toimus Meremuuseumis rannafoorum, kus aastasadu Lääne-Eestis elanud rannarootslastest ja nende hääbuvast kultuuripärandist. Esinejaks oli Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm.
Tore oli näha päris mitut tuttavat Pakritega vähem või rohkem seotud inimest. Saal oli meie üllatuseks päris täis.
Kuna Ülo Kalm on rannarootsi aladel tegutsenud aastakümneid, on tema teadmised eriti Noarootsi kandi kohta väga mitmekesised ja rikkalikud. Muidugi, nii laia teema raames on piiratud aja jooksul võimatu anda põhjalikku ülevaadet kõigist Eesti endisest rannarootsi aladest, seega oli teatav fookus oluline. Kuid isegi selliste piirangutega oli vähem või rohkem juttu kõigist piirkondadest, kus rootslased omal ajal elasid.
Huvitav ja inspireeriv oli videolõik talgutest Ruhnul. Ning kuigi Pakritest kuigi palju juttu ei olnud, saime ka merefoorumilt mõnegi fakti, mida ekskursioonidel edastada.