VaikePakri_merelt


Väike-Pakri pankrannik merelt vaadatuna